Trio Fortepianowe

Jakub Dubik - wiolonczela
Joanna Rybak - skrzypce
Agata Pacak - fortepian

Program:
A.Panufnik- Trio op. 1
I. Adagio
II. Largo
L. Różycki- Rapsodia op.33

Zespół gra razem zaledwie od roku, ale od początku członkowie mieli jednolitą muzyczną wizję. Obecnie wszyscy są studentami 3 roku studiów na Uniwersytecie im. Fryderyka Chopina. Wspólnie szukają ciekawego programu- zgłębiając przy tym polską kulturę i szerząc muzykę rodzimych kompozytorów. Młodzi muzycy mają za sobą wiele projektów solowych, chóralnych i orkiestrowych. Łączy ich pasja, ciekawość i emocje, które niosą kolejne występy na scenie. Obecnie w planach mają następne projekty.

The trio is playing together barely for a year, but from the beginning members had a uniform musical vision. At present everyone are students of third year of studies at Fryderyk Chopin University. Together they search for unusual program- exploring the Polish culture and promoting the music of native composers. Young musicians have behind them a lot of solo, choral and orchestral projects. Passion, curiosity and emotions which next performances are bringing on the stage are connecting them. At present they have in plans next projects.

Agata Pacak

Joanna Rybak

Jakub Dubik