Suwała Piano Trio
Tancerze: Patrycja Wiśniewska, Mariusz Lewandowski

Maria Suwała – fortepian,
Magdalena Górska – skrzypce,
Sylwia Spodobalska - wiolonczela

Tancerze: Patrycja Wiśniewska, Mariusz Lewandowski

Program:
D. Szostakowicz - II trio fortepianowe e-moll op. 67
cz. I Andante - Moderato
cz. II Allegro non troppo
cz. III Largo
cz. IV Allegretto - Adagio

Maria Zofia Suwała

Suwała Piano Trio: zespół w obecnym składzie powstał w październiku 2016 roku. Tworzą go trzy utalentowane instrumentalistki, które kształcą się pod okiem ad. dr hab. Joanny Maklakiewicz i as. Bartosza Bednarczyka.

Suwała Piano Trio: in this form the ensamble working from October 2016. It is consists of three talented musicians, which are educating by Joanna Maklakiewicz and Bartosz Bednarczyk.

Maria Zofia Suwała (fortepian) - swoją przygodę z instrumentem rozpoczęła w wieku pięciu lat w PSM I stopnia im. F. Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Zofii Antes, u której kontynuowała naukę w ZPSM II stopnia im. F. Chopina w Warszawie. Ukończyła studia I stopnia na UMFC - Wydział Instrumentalno - Pedagogiczny w Białymstoku, w klasie fortepianu prof. Pawła Skrzypka. Obecnie studiuje na UMFC - Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów, fortepian pod kierunkiem prof. Janusza Olejniczaka oraz równolegle klawesyn u prof. Władysława Kłosiewicza.
Grę na fortepianie doskonaliła na wielu kursach mistrzowskich, pracując pod kierunkiem wybitnych pedagogów takich jak: Andrzej Artykiewicz, Alexey Sokolov, Czesław Stańczyk, Marek Toporowski, Graham Scott. Wraz z trio fortepianowym brała udział w masterclass powadzonych przez Berlin Piano Trio i Evana Rothsteina.
Jest dwukrotną laureatką III i I miejsca w Ogólnopolskich Przesłuchaniach CEA, a także laureatką XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznych Duetów Fortepianowych im. Franciszka Schuberta w Jeseniku (Czechy). Jako pianistka aktywnie uczestniczy w wielu projektach o charakterze artystycznym i edukacyjnym.

Maria Zofia Suwała (piano) - she began her adventure with the instrument at the age of five, at The F. Chopin Primary State Music School in Warsaw in the class of Ph.D. Zofia Antes, with whom she continued her education on the secondary level in The F. Chopin State Music Schools Group in Warsaw. She graduated from The Fryderyk Chopin University of Music  - Department of Instrumental and Educational Studies in Białystok under Prof. Pawel Skrzypek. Currently she is studying at The Fryderyk Chopin University - Department of Piano, Harpsichord and Organ, piano under the guidance of Ph.M. Janusz Olejniczak and parallel harpsichord under Ph.M. Władysław Kłosiewicz.
She has been improving her proficiency in piano by taking part in many master classes working under the guidance of distinguished teachers such as Andrzej Artykiewicz, Alexey Sokolov, Czeslaw Stanczyk, Marek Toporowski, Graham Scott. Along with the piano trio she participated in a master class guided by the Berlin Piano Trio and Evan Rothstein.
She is the winner of the third and the first place in the National Auditions of Artistic Education Centre CEA, as well as the winner of the XVII International Franz Schubert Piano Competition for Piano Duets in Jesenik (Czech Republic).
As a pianist she is actively involved in many projects of artistic and educational domain.

Magdalena Górska

Magdalena Górska (skrzypce) - ukończyła ZPOSM nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie, a następnie studia I st. na UMFC - Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, w klasie ad. dra Andrzeja Kordykiewicza, u którego kontynuuje naukę na stopniu magisterskim. Grę na skrzypcach doskonaliła na kursach w Łańcucie, Kołobrzegu i Gorlicach pracując pod kierunkiem wybitnych pedagogów takich jak: Magdalena Rezler-Niesiołowska, Sławomir Tomasik, Roland Baldini, Włodzimierz Promiński. Koncertowała w wielu presiżowych miejscach w Polsce i zagranicą ( m.in. Niemcy, Szwajcaria). Aktywnie uczestniczy w Kole Muzyki Kameralnej działającym przy Wydziale w Białymstoku. Wraz z zespołami kameralnymi brała udział w warsztatach prowadzonych przez Berlin Piano Trio oraz Evana Rothsteina. Od czterech lat współpracuje z Teatrem Pijana Sypialnia - nawiększym teatrem niezależnym w Polsce - grając w orkiestrze kameralnej. Rozwija także projekt Filharmonii Pijanej Sypialni, w której pełni rolę koncermistrza.

Magdalena Górska (violin) - graduated from Bacewicz Music School of Warsaw. Now she studies at the Fryderyk Chopin University of Music - Department of Instrumental and Educational Studies in Białystok with Andrzej Kordykiewicz as a teacher. She developed her musical skills on music courses in Łańcut, Kołobrzeg and Gorlice working with eminent teachers such as Magdalena Rezler-Niesiołowska, Sławomir Tomasik, Roland Baldini, Włodzimierz Promiński. She performed in many prestigious places both in Poland and abroad (Germany, Switzerland). She is an active member of Chamber Music Circule in the department of Fryderyk Chopin University of Music in Białystok. She took part in chamber music courses with Berlin Piano Trio and Evan Rothsheim. She has been collaborating for 4 years as a concert master with the biggest independent theatre in Poland - Teatr Pijana Sypialnia.

Sylwia Spodobalska

Sylwia Spodobalska (wiolonczela) - absolwentka ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w klasie prof.Piotra Hausenplasa. Laureatka wielu krajowych i międzynarodowych konkursów. Jej ostatnimi osiągnięciami są I miejsce na Młodzieżowym Konkursie Wiolonczelowym w Elblągu oraz Grand Prix w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Zespołów Kameralnych CEA. We wrześniu 2014 roku wraz z orkiestrą Sinfonia Varsovia wystąpiła na finałowym koncercie festiwalu La Folle Journee. Była stypendystką amerykańskiej fundacji WISE (2014) i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015).

Sylwia Spodobalska (cello) - graduated from Szymanowski Music School of Warsaw. Now she studies at the Fryderyk Chopin University of Music with Piotr Hausenplas as a teacher. Laureate of many national and international cello and chamber music competitions. Her last achievements are I-st prize at Youth Cello Competition in Elbląg and Grand Prix at National Youth Chamber Music Competition. In September 2014 she performed with Polish orchestra Sinfonia Varsovia on the final concert of La Folle Journee festival. Scholarship holder of an American foundation WISE (2014) and the Ministry of Culture and National Heritage (2015).