Stefan Walczykiewicz

Stefan Walczykiewicz urodził się w 1956 roku w Warszawie. Jest absolwentem Szkoły Muzycznej im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie w klasie fortepianu oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje umiejętności w zakresie interpretacji utworów Fryderyka Chopina pogłębiał później u prof. Doroty Rakowskiej, kontynuującej idee pedagogiczne Margerity Trombini Kazuro. Jest autorem kompozycji do szeregu odcinków programu telewizyjnego Agnieszki Osieckiej „Sentymenty”. Choć muzyka jest jego wielką pasją, zawodowo przez wiele lat zajmował się biznesem. Do czynnego uprawiania muzyki fortepianowej powrócił dopiero kilka lat temu. Został laureatem nagrody publiczności na II Międzynarodowym Konkursie Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie dla Pianistów Amatorów w roku 2012.

Born in 1956 in Warsaw, Stefan Walczykiewicz graduated from Juliusz Zarębski Music College in Warsaw and the Warsaw University. He perfected his technique in Chopin interpretation with professor Dorota Rakowska, a faithful follower of Margerita Trombini Kazuro's ideas in pedagogy. He composed the original soundtrack to various episodes of TV show "Sentymenty", written by a beloved Polish poet and songwriter Agnieszka Osiecka. Although music is his biggest passion, for many years he devoted himself professionally to business, to return to his original piano career only recently. In 2012 he was awarded the Audience Award in the Second International Competition of Fryderyk Chopin Society in Warsaw for the Amateurs.