Stefan Walczykiewicz
Tancerze: El Abrazo

Stefan Walczykiewicz urodził się w 1956 roku w Warszawie. Jest absolwentem Szkoły Muzycznej im. Juliusza Zarębskiego w Warszawie w klasie fortepianu oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje umiejętności w zakresie interpretacji utworów Fryderyka Chopina pogłębiał później u prof. Doroty Rakowskiej, kontynuującej idee pedagogiczne Margerity Trombini Kazuro. Jest autorem kompozycji do szeregu odcinków programu telewizyjnego Agnieszki Osieckiej „Sentymenty”. Choć muzyka jest jego wielką pasją, zawodowo przez wiele lat zajmował się biznesem. Do czynnego uprawiania muzyki fortepianowej powrócił dopiero kilka lat temu. Został laureatem nagrody publiczności na II Międzynarodowym Konkursie Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie dla Pianistów Amatorów w roku 2012.

Born in 1956 in Warsaw, Stefan Walczykiewicz graduated from Juliusz Zarębski Music College in Warsaw and the Warsaw University. He perfected his technique in Chopin interpretation with professor Dorota Rakowska, a faithful follower of Margerita Trombini Kazuro's ideas in pedagogy. He composed the original soundtrack to various episodes of TV show "Sentymenty", written by a beloved Polish poet and songwriter Agnieszka Osiecka. Although music is his biggest passion, for many years he devoted himself professionally to business, to return to his original piano career only recently. In 2012 he was awarded the Audience Award in the Second International Competition of Fryderyk Chopin Society in Warsaw for the Amateurs.

El Abrazo

Magda tańczy tango od 2005 roku, Michał rok krócej. Obydwoje uczyli się u najlepszych polskich nauczycieli oraz na niezliczonych warsztatach prowadzonych przez Argentyńczyków. Magda zaczęła uczyć tango w 2008 roku, w 2009 spotkała na tangowym parkiecie Michała, a w 2010 zaczęli razem prowadzić zajęcia. Kilka lat wspólnego życia, tańca i uczenia  to dla nich nieustanne poszukiwanie środków wyrazu i drogi do osiągnięcia komfortu i doskonałości ruchu. Drogi pełnej wybojów, konfliktów i chwil tangowej satysfakcji. Ważnym etapem tej drogi był intensywny miesięczny pobyt w Buenos Aires, który zmotywował ich do dalszej pracy i przyniósł nowe spojrzenie na wspólny taniec.

Ich zdaniem w tangu znacznie ważniejsze jest to, jak tańczymy, niż co tańczymy i ta myśl przyświeca im w procesie nauczania. To „jak” składa się z dwóch podstawowych elementów: techniki i muzykalności. Techniki, która jest niezbędnym narzędziem pięknego, wygodnego, swobodnego tańca. I muzykalności, bo bez muzyki tańca nie ma, to ona jest powodem, dla którego się tańczy i bazą, na której buduje swój taniec. Na zajęciach starają się kształtować w uczniach świadomość ciała i zrozumienie mechaniki ruchu, pokazując nie tylko kroczki i sekwencje, ale przede wszystkim dając narzędzia do świadomej kreacji własnego tańca.

Magda i Michał prowadzą w Warszawie własną milongę "La Ronda", która odbywa się w Nowym Świecie Muzyki w soboty w godz 22:00-2:00.

strona www: http://elabrazo.pl, grupa na facebooku: https://www.facebook.com/group s/676849559018852.