Stan Breckenridge Trio

Stan Breckenridge jest akademikiem, profesjonalnym muzykiem i autorem podręczników w tej dziedzinie. Zdobył tytuł doktora muzykologii na Claremont Graduate University i uczy na Wydziale Studiów Afroamerykańskich na California State University w Fullerton. Jego wykłady i występy zdobyły sobie lokalne, jak też międzynarodowe uznanie w krajach takich jak Francja, Węgry, Japonia i Polska. Jako profesjonalny muzyk Breckenridge występuje jako solista i członek wielu zespołów. Do tej pory wydano siedem albumów z jego utworami. Opublikował także wiele podręczników akademickich wydanych w języku angielskim, m.in. “Popular Music in America: Forging the American Spirit" (2012), “Music Taste or Waste: Critical Listening Skills For Students, Teachers, and Parents" (2011), oraz "African American Music For Everyone" (2006).

Stan Breckenridge is an academician, professional musician and author. He holds a Ph.D. in Musicology from Claremont Graduate University, and teaches in the Department of African American Studies at California State University, Fullerton. His lecture-performance experiences are nationally and internationally recognized in countries such as France, Hungary, Japan, Poland, as well as numerous venues in the U.S. As a professional musician Stan Breckenridge performs as a soloist as well as with various groups, and currently has seven albums on the market. His authored textbooks include Popular Music in America: Forging the American Spirit, (2012), Music Taste or Waste: Critical Listening Skills For Students, Teachers, and Parents (2011), and African American Music For Everyone. (2006)