Rytmika z Chopinem

RYTMIKA Z CHOPINEM
przedział wiekowy: 3-12lat
czas trwania: 45 min

"Rytmika z Chopinem" to osiem kreatywnych warsztatów artystycznych skierowanych do najmłodszych miłośników Chopina. Podczas codziennych spotkań, trwających przez cały festiwal urodzinowy kompozytora, postaramy się zapoznać z jego muzyką ale też obrazami i wierszami. Warsztaty będą opierać się na dziełach stworzonych przez Chopina jak i na tych, w których Chopin był inspiracją. Każde zajecia będą zgłębiały wiedzę o Chopinie i odkrywały jego twórczość w różnych interpretacjach. W naszej pracy sięgniemy po opracowania klasyczne, jazzowe, dawne i współczesne. Podczas warsztatów nie zabraknie zabawy oraz kreatywnej twórczości, co zawsze umila pracę. Oprócz słuchania muzyki zajmiemy się jej tworzeniem, malowaniem, odczuwaniem. "Rytmika z Chopinem" to zajęcia dla wszystkich małych słuchaczy i obserwatorów, którzy lubią aktywne poznawanie świata, szczególnie przez sztukę.

Anita Anna Wasilewska (1995) - studentka drugiego roku studiów licencjackich Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na specjalności Rytmika. Ukończyła z wyróżnieniem wydział rytmiki w PSM II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie, w klasie prof. Barbary Małkowskiej-Specjał, gdzie kształciła się pod kątem plastyki ruchu, głosu, fortepianu i improwizacji fortepianowej, którą ukończyła w klasie prof. Jana Oleszkowicza. Obecnie jako młody pedagog prowadzi zajęcia umuzykalniające z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pracuje w Metodzie Emila Jaques-Dalcroze'a z elementami metody Carla Orffa. W dziedzinie artystycznej dzieła wieloaspektowo. Interesuje się sztuką współczesną w zakresie muzyki, tańca, malarstwa i filmu. Jako przewodnicząca Koła Naukowo-Artystycznego Studentów Specjalności Rytmika "ANAKRUZA" UMFC jest współorganizatorem inicjatyw studenckich takich jak warsztaty, konferencje, wieczory tematyczne. Od tego roku jest członkiem nowopowstałego zespołu tanecznego Chopin University Dance Company, działającego przy UMFC. Zespół zajmuje się opracowaniami choreografii do muzyki klasycznej, współczesnej, przedstawień performatywnych.