Ryszard Swarcewicz

Ryszard Swarcewicz – rosyjski pianista, organista i malarz polskiego pochodzenia. Urodził się w m. Połonnе na terenie Ukrainy w 1955 roku. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 4 lat. Ukończył College muzyczny im. M. Leontowicza w Winnicy. W latach 1975-1980 kształcił swoje umiejętności pod kierownictwem prof. Władimira Nilsena w Konserwatorium im. N. Rimskiego-Korsakowa w Petersburgu. Po ukończeniu studiów na kierunku gra na fortepianie odbył staż pod kierownictwem prof. T. Oksientian – gra na organach. Od 1980 do 2016 r. prowadził klasę gry na fortepianie, kameralistyki fortepianowej i gry na organach w Collegu muzycznym im. S. Rachmaninowa w Wielkim Nowogrodzie (Rosja). Był solistą Filharmonii im. A. Areńskiego i organistą w kościele św. app. Piotra i Pawła w Wielkim Nowogrodzie. Jest założycielem koncertów muzyki organowej w kościołach katolickich na terenie Północnego Zachodu Rosji. Koncertował w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Polsce, Austrii, USA, Finlandii. Jest laureatem Funduszu “Rosyjskie wykonawstwo muzyczne”. Obrazy, wykonane przez Ryszarda Swarcewicza, znajdują się w wielu kościołach Ukrainy i Rosji, w zbiorach prywatnych w USA, Meksyku, Austrii oraz Francji. W Polsce można je zobaczyć w kościele w Dobrzyniu nad Wisłą oraz jeden z nich – portret biskupa K. Romaniuka- w Katedrze p.w. św. Floriana (Praskiej) w Warszawie.

Ryszard Swarcewicz – Russian pianist, organist and painter of Polish origin. Born in Polonne (Ukraine) in 1955. He started playing the piano at the age of four. Graduated from the M. Leontovych Music College in Vinnitsa. From 1975 to 1980 he studied under the direction of prof. Vladimir Nilsen at the N. A. Rimsky-Korsakov Saint Petersburg State Conservatory. After graduating in piano, he took an internship under the guidance of prof. T. Oksientian with a specialization in organ performance. From 1980 to 2016, he was a lecturer at the Rachmaninoff Novgorod Regional College of Arts (Russia), teaching piano, organ and chamber piano music. He was the soloist of The Novgorod Regional Philharmonic Hall and organist at the Roman Catholic Church of the Holy Apostles Peter and Paul, in Veliky Novgorod. The founder of organ music concerts in catholic churches in the North West Russia. He has performed in Russia, Belarus, Ukraine, Poland, Austria, USA and Finland. The laureate of the Russian Performing Art Fund. Paintings by Richard Swarcewicz are to be found in numerous churches in Ukraine and Russia as well as in private collections in USA, Mexico, Austria and France. In Poland one can see them in the church in Dobrzyn nad Wisła and one of them – the portrait of Bishop K. Romaniuk – is in the St. Florian’s Cathedral in Warsaw.