Qiongmei Keng, Emilio Bayón

Qiongmei Kang, chińska śpiewaczka operowa, sopran, sopran-spinto, absolwentka elitarnego China Conservatory of Music w Pekinie. Jest laureatką wielu konkursów muzycznych przeprowadzonych w Chinach. Jej doświadczenie zawodowe uhonorowane zostało objęciem w roku 2012 członkostwa w Radzie Vocal Music Research Institute w prowincji Hunan. Qiongmei Kang od roku 2007 wykłada naukę śpiewu w College of Arts na University of Science and Technology w Pekinie. Jest wszechstronnie uzdolniona – wykonuje zarówno repertuar klasyczny jak i utwory rockowe, czy też jazzowe. Obecnie doskonali swój głos w zakresie opery zachodniej na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Jej mentorem jest wybitny polski śpiewak prof. Ryszard Cieśla.

Qiongmei Kang, Chinese opera signer, soprano, soprano-spinto, graduate from the elite China Conservatory of Music in Beijing. She is a laureate of various Chinese musical contests. Her wide musical experience resulted in obtaining a position in the Vocal Music Research Institute in the Hunan Province in 2012. Since 2007 Qiongmei Kang is also a tutor on College of Arts of University of Science and Technology in Beijing. She is a very versatile artist – she can perform classic opera repertoire, rock and jazz songs too. Currently she is increasing her knowledge in western opera singing on the post-graduate studies in the Fryderyk Chopin University of Music. Her mentor is a distinguished Polish singer – Professor of Music Mr. Ryszard Cieśla

Emilio Bayón, hiszpański pianista. Studiował grę na fortepianie i teorię muzyki w Madrycie, a następnie akompaniament fortepianowy pod kierunkiem Daltona Baldwina w Barcelonie, Nicei (Francja), Vila Real (Portugalia) oraz pod kierunkiem Shieli Kibbe w Bostonie (USA). Uczestniczył w kursach mistrzowskich m.in. Warrena Jonesa, Margo Garret i Miguela Zanettiego. Emilio Bayón zdobył stopień magistra w dziedzinie tworzenia i wykonywania muzyki oraz stopień doktora w dziedzinie historii i analizy muzyki. Emilio Bayón ma rozległą wiedzę o głosie ludzkim; prowadził badania nad śpiewem, obserwując wielu pedagogów i wykonawców. Pracując ponad dwadzieścia lat ze śpiewakami, Bayón zyskał znakomitą orientację w repertuarze wokalnym. Przez kilka sezonów był dyrektorem muzycznym Theaterhof Humbach w Monachium. Obecnie jest korepetytorem śpiewu solowego na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Emilio Bayón, Spanish pianist. He studied pianism and theory of music in Madrid and piano accompaniment under the academic supervision of Dalton Baldwin in Barcelona, Nice (France) and Vila Real (Portugal), and Shieli Kibbe in Boston, USA. He has participated in various masters courses, among others by Warren Jones, Margo Garret and Miguel Zanetti. Emilio Bayón has obtained a master degree in creating and performing music and the doctoral degree in history and analysis of music. Emilio Bayón has a wide knowledge about human voice; he conducted research in the area of solo singing while observing many educationalists and artists. He has tremendous orientation in vocal repertoire due to over 20 years of experiences working with singers. For a number of seasons he was a music director of Theaterhof Humbach in Munich. Currently he is a tutor on the Fryderyk Chopin University of Music located in Warsaw.