Łukasz Nagórka

PROGRAM recitalu:
J. S. Bach/ F. Busoni - Preludium chorałowe "Wachet auf, ruft uns die Stimme" BWV 645 2. J. S. Bach/ F. Busoni - Preludium chorałowe "Ich ruf zu Dir Herr Jesu Christ" BWV 639
J. S. Bach - Koncert d-moll Alessandro Marcello
F. Chopin - Grande Valse Brillante Es-dur op. 18
F. Chopin - Nokturn cis-moll op. 27 nr 1
F. Chopin - Polonez fis-moll op. 44

Piano recital:
J. S. Bach/ F. Busoni – Chorale prelude "Wachet auf, ruft uns die Stimme" BWV 645
J. S. Bach/ F. Busoni – Chorale prelude "Ich ruf zu Dir Herr Jesu Christ" BWV 639
J. S. Bach - Bach Concerto in d minor (after Alessandro Marcello) BWV 974
F. Chopin - Grande Valse Brillante in E flat major op. 18 F. Chopin - Nocturne in c sharp minor op. 27 nr 1
F. Chopin - Polonaise in f sharp minor op. 44


  Łukasz Nagórka jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Anny Jastrzębskiej - Quinn. Studiował również na Universität für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu w klasie fortepianu prof. N. Floresa. Podczas kursów i warsztatów muzycznych swoje umiejętności pianistyczne doskonalił pod okiem wielu innych wybitnych pianistów i profesorów, m.in. u W. Wojtala, A. Kledzik, K. Popowej-Zydroń, J. Marchwińskiego, V. Nosiny, V. Szackiego, A. Queffelec, A. Kouyoumdjian’a, B. Berman’a, T. Ungara, S. Falvaia, G. Wallisha.
Jest laureatem festiwali i konkursów o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Najważniejsze z nich to: Ogólnopolski Konkurs „o Laur Paderewskiego” w Krakowie (III miejsce), Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ludwika Stefańskiego i Haliny Czerny – Stefańskiej w Płocku (wyróżnienie), Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Roma 2005 (II miejsce), II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej Oleśnica 2006 (I miejsce), XXI Internationale Sommerakademie Prag, Wien, Budapeszt (laureat nagrody „Chopin Preis” za wybitną interpretację utworu F. Chopina).
Ponadto Łukasz Nagórka swe umiejętności pianistyczne prezentował w wielu renomowanych salach koncertowych, m.in. w uczelniach muzycznych w kraju i zagranicą, w Filharmonii Narodowej w Warszawie, filharmonii krakowskiej i kieleckiej, w Radio Kultur Haus w Wiedniu, Baden (Austria) i na wielu innych estradach w kraju i za granicą (Austria, Niemcy, Włochy, Hiszpania).
Za swoje osiągnięcia otrzymał m.in. stypendium Prezydenta m.st. Warszawy, wyróżnienie w ramach „VI edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego”, stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Pianista obecnie jest również wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Łukasz Nagórka graduated the Fryderyk Chopin University of Music in prof. Anna Jastrzębska - Quinn piano class. He studied also at the University of Music and Performing Arts in Vienna. Łukasz participated in numerous master classes in Poland and abroad under important musicians in piano world: W. Wojtal, A. Kledzi, K. Popowa-Zydroń, J. Marchwiński, N. Flores, V. Nosina, V. Szacki, A. Queffelec, A. Kouyoumdjian, B. Berman, T. Ungar, S. Falvai, G. Wallish. He received numerous honors and prizes at prestigious festivals and music competitions, both in Poland and abroad: Ogólnopolski Konkurs „o Laur Paderewskiego” in Kraków (III prize), Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ludwika Stefańskiego i Haliny Czerny – Stefańskiej in Płock (distinction), International Piano Competition Roma 2005 (II prize), II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej Oleśnica 2006 (I prize), XXI Internationale Sommerakademie Prag, Wien, Budapeszt (special prize:„Chopin Preis”).
Moreover, Łukasz Nagórka performed in numerous concert halls and music universities in Poland and abroad. He received also several important scholarships. Currently he is a lecturer at Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw.