Accorto String Quartet

Program:
Haydn - Kwartet smyczkowy op. 33 nr 3 (String Quartet op. 33 no. 3)

Accorto String Quartet powstał w październiku 2016 roku. W jego skład wchodzą studenci I roku Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie: Zuzanna Budzyńska, Wiktoria Borkowska (skrzypce), Anna Krzyżak (altówka) oraz Mikołaj Burzyński (wiolonczela). Studiują w klasie kameralistyki as. Wojciecha Koprowskiego. Wszyscy członkowie kwartetu są stypendystami Centrum Edukacji Artystycznej. Mają na swoim koncie wiele nagród w konkursach solowych i kameralnych.

Zuzanna Budzyńska jest studentką klasy skrzypiec Prof. Andrzeja Gębskiego i as. Agaty Szymczewskiej. Ukończyła OSM II st. im. Z. Brzewskiego w Warszawie w klasie Prof. A. Gębskiego i Dariusza Smolarskiego. Jest laureatką Nagrody Głównej konkursu "Droga na Harvard" 2015, wzięła udział w college tour w USA, odwiedzając uczelnie takie jak Harvard, Yale, Princeton czy Columbia University oraz Juilliard School. Ponadto jest laureatką konkursów solowych i kameralnych m.in. w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Płocku, Bydgoszczy oraz Sierpcu. Kształciła się pod kierunkiem profesorów takich jak Edward Zienkowski, Konstanty Andrzej Kulka, Sergey Kravchenko, Wolfgang Marschner czy Rosa Fain. Stypendystka m.in. Prezesa Rady Ministrów oraz Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Od 2015 roku jest członkiem Harvard Club of Poland.

Wiktoria Borkowska to studentka klasy skrzypiec Prof. Magdaleny Szczepanowskiej, pod której kierunkiem kształciła się wcześniej w OSM II st. im. Z. Brzewskiego w Warszawie. Jest laureatką wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów skrzypcowych, m.in. Młodzieżowego Konkursu na Skrzypce Solo im. T. Wrońskiego, Międzynarodowego Konkursu im. B. Warchala "Talents for Europe", czy Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. G. Ph. Telemanna. Dwukrotnie uczestniczyła w programie Morningside Music Bridge w Calgary (Kanada). Współpracowała z profesorami takimi jak Oleg Kaskiv, Klaidi Sahatci, Noah Bendix-Balgley, Krzysztof Śmietana, Andrew Wan, Ning Feng czy Jonathan Crowe. Jest stypendystką programu MKiDN "Młoda Polska" oraz Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Anna Krzyżak ukończyła POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie altówki Prof. Łukasza Syrnickiego. Obecnie kształci się w klasie Prof. Piotra Reicherta. Jest laureatką czołowych nagród w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich, m.in. w Sofii, Atenach czy Poznaniu. Swoje umiejętności kształciła pod okiem takich profesorów jak Tabea Zimmermann, Simone Jandl, Rainer Honeck i innych. Od 2016 roku jest członkiem orkiestry LGT Young Soloists. Jest stypendystką m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, KFnrD i Marszałka Województwa Śląskiego. Jako solistka występowała m.in. z orkiestrą Filharmonii Śląskiej, Archetti oraz LGT Young Soloists podczas tournee koncertowego w Hongkongu i Singapurze.

Mikołaj Burzyński ukończył OSM II st. im. Z. Brzewskiego w Warszawie w klasie wiolonczeli Prof. Tomasza Strahla oraz mgr Mateusza Szmyta, pod okiem których kontynuuje naukę w UMFC. Jest laureatem wielu konkursów wiolonczelowych i kameralnych, m.in. w Warszawie, Bydgoszczy, Rybniku i Łomiankach. Swoje umiejętności doskonali podczas licznych kursów mistrzowskich, pracując ze światowej sławy profesorami takimi jak: Tomasz Strahl, Jarosław Domżał, Andrzej Zieliński, Ole Erik Ree, Claus Reichardt, Kazimierz Michalik, Philippe Muller. Jest laureatem programu stypendialnego MKiDN "Młoda Polska".

Accorto String Quartet was grounded in October 2016 in Warsaw. The members are freshmen students from The Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw, where they study under mgr Wojciech Koprowski. All of the members are scholars of the Centre of Artistic Education and have won many prestigious competitions.

Zuzanna Budzyńska studies with Prof. Andrzej Gębski and mgr Agata Szymczewska. She graduated the Z. Brzewski School of Music in Warsaw in the class of violin of Prof. A. Gębski and Dariusz Smolarski. She is the laureate of the Main Prize of the "Path to Harvard" 2015 competition and took part in a college tour in the USA, which included universities such as Harvard, Yale, Princeton, Columbia and Juilliard School. Moreover, she is the laureate of many competitions in Warsaw, Gdańsk, Poznań, Płock, Bydgoszcz or Sierpc (PL). She studied with professors such as E. Zienkowski, K. A. Kulka, S. Kravchenko, W. Marschner or R. Fain. She was awarded the Polish Prime Minister and National Children's Fund's scholarships. She is a member of the Harvard Club of Poland since 2015.

Wiktoria Borkowska studies violin under Prof. Magdalena Szczepanowska, whose class she attended in the Z. Brzewski School of Music in Warsaw, which she graduated last year. She is a laureate of many nationwide and international violin competitions, including competitions in Poznań, Tomaszów Mazowiecki (PL) or Dolny Kubin (SK). She attended the Morningside Music Bridge in Calgary (CA) twice. She worked with professors such as O. Kaskiv, K. Sahatci, N. Bendix-Balgley, K. Śmietana, A. Wan, N. Feng or J. Crowe. She was awarded a Polish Minister of Culture and National Heritage scholarship, as a laureate of a "Młoda Polska" program. She is also a National Children's Fund's scholar.

Anna Krzyżak graduated the K. Szymanowski School of Music in Katowice in the class of viola of Prof. Łukasz Syrnicki. Currently she is a student in the class of Prof. Piotr Reichert. She is a laureate of many competitions in Poznań (PL), Sofia (BG) or Athens (GR). She studied with professors such as T. Zimmermann, S. Jandl, R. Honeck and others. From 2016 she is a member of the LGT Young Soloists ensemble. She is a scholar of Polish Prime Minister, Minister of Culture and National Heritage or National Children's Fund. As a soloists she performed with Silesian Philharmonic orchestra, Archetti and the LGT Young Soloists during a concert tour in Hongkong and Singapore.

Mikołaj Burzyński graduated the Z. Brzewski School of Music in Warsaw in the class of cello of Prof. Tomasz Strahl and mgr Mateusz Szmyt. He continues studying in their class at the Chopin university. He is a laureate of competitions in Warsaw, Bydgoszcz, Rybnik or Łomianki (PL). He attended many music courses, where he worked with world class professors such as T. Strahl, J. Domżał, A. Zieliński, O. E. Ree, C. Reichardt, K. Michalik, P. Muller. He was awarded a Polish Minister of Culture and National Heritage scholarship, as a laureate of a "Młoda Polska" program.