Karol Radziwonowicz

Karol Radziwonowicz jest wybitnym pianistą, wykształconym w Polsce i USA. Od wielu lat prowadzi bogatą działalność artystyczną, koncertując z wieloma znanymi orkiestrami symfonicznymi, współpracując z takimi dyrygentami, jak Jerzy Maksymiuk, Antoni Wit, Kazimierz Kord, Jan Krenz, Nikolai Aleksiejew i inni. Bierze udział w wielu znanych międzynarodowych festiwalach muzycznych, m.in. w Paryżu, Moskwie, San Francisco, Berlinie, Tokio i Limie. Jego podróże artystyczne prowadzą przez wszystkie kontynenty, a jako solista występował w tak prestiżowych salach koncertowych, jak Carnegie Hall w Nowym Jorku,  Festspielehaus w Salzburgu, Berlińska Filharmonia, Concertgebouw w Amsterdamie,  Kitara Concert Hall w Sapporo,  Ikebukuro Art Center w Tokio, Ermitaż w St. Petersburgu czy Forbidden City Concert Hall w Pekinie. Jest jedynym na świecie pianistą, którego nagrania utworów Fryderyka Chopina znalazły się na stacji orbitalnej w kosmosie oraz były odtwarzane podczas misji kosmicznej „Endeavour” w lutym 2010 r. – w 200. rocznicę urodzin naszego genialnego kompozytora. Film dokumentujący to wydarzenie otrzymał nagrodę Grand Prix oraz statuetkę Złotego Anioła na Międzynarodowym Festiwalu filmów dokumentalnych w Monako w 2012 r. Jako jedyny pianista nagrał wszystkie dzieła fortepianowe Ignacego Jana Paderewskiego, a także  utwory Fryderyka Chopina na fortepian z orkiestrą w wersji kameralnej. Na płytach kompaktowych utrwalił dzieła fortepianowe Juliusza Zarębskiego i Karola Mikulego. Z okazji Roku Chopinowskiego na specjalnym fortepianie marki Bösendorfer, model Chopin, nagrał płytę z arcydziełami chopinowskiej miniatury. Pianista zajmuje się również działalnością pedagogiczną – jest zapraszany przez różne uczelnie do prowadzenia klas mistrzowskich. Jest jurorem wielu pianistycznych konkursów w kraju i za granicą. Jest fundatorem i od wielu lat przewodniczącym jury konkursu dla młodych pianistów Chopin Golden Ring w Słowenii. W dowód uznania jego działalności pedagogicznej pianista został  wybrany na prezesa polskiego oddziału stowarzyszenia EPTA (European Piano Teachers Association). Karol Radziwonowicz jest prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. I.J. Paderewskiego w Warszawie.

Karol Radziwonowicz is an outstanding pianist, educated in Poland and the USA. For many years, he’s been performing with the famous orchestras, working with such conductors as Jerzy Maksymiuk, Antoni Wit, Kazimierz Kord, Jan Krenz, Nikolai Alexeyev and others. He is involved in many well-known international music festivals (Paris, Moscow, San Francisco, Berlin, Tokyo and Lima and in many other cities). His artistic journeys lead through all continents, and as a soloist he has performed in such prestigious venues as Carnegie Hall in New York, Festspielehaus in Salzburg, the Berlin Philharmonic, Concertgebouw in Amsterdam, Kitara Concert Hall in Sapporo, Ikebukuro Art Center in Tokyo, Hermitage St. Petersburg and the Forbidden City Concert Hall in Beijing. He is the only one pianist in the world whose recordings of Chopin’s compositions were on the space station and were played during the NASA mission „Endeavour” in February 2010 – on the 200th anniversary of the birth of our great composer. The film documenting that event was awarded with the Grand Prix and Golden Angel statue at the International Festival of documentary films in Monaco in 2012. Karol Radziwonowicz is the only pianist who recorded the complete piano works of Ignacy Jan Paderewski, as well as Chopin’s compositions for the piano and  in the chamber version. He also recorded the complete piano works of Juliusz Zarębski and Karol Mikuli on the CD album. On the occasion of the Chopin Year, on a special Bösendorfer piano brand, model ‚Chopin’, he recorded a CD with Chopin’s masterpieces in miniature. The pianist is often invited by the universities for master classes. He works as a juror of many piano competitions in Poland and abroad. He is the founder and president of the jury of the competition for young pianists Chopin Golden Ring in Slovenia and also the president of the Polish branch of EPTA (European Piano Teachers Association). Karol Radziwonowicz is the president of I.J. Paderewski International Society for Polish Music in Warsaw.