Joanna Kacperek

F. Chopin – Mazurki op. 30
F. Chopin – Fantaisie-Impromptu cis-moll op. 66
F. Chopin – Ballada F-dur op. 38
F.Schubert/F.Liszt – Transkrypcje pieśni: “Du bist die Ruh”, “Aufenthalt”, “Ständchen”
F. Liszt – Parafraza koncertowa “Rigoletto”

Pianistka Joanna Kacperek występowała w najważniejszych salach koncertowych w Polsce (m.in. w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Studio Koncertowym Polskiego Radia, Zamku Królewskim w Warszawie) oraz poza jej granicami (m.in. we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Norwegii, Rosji, Ukrainie, Kanadzie oraz Japonii). Jako solistka koncertowała z takimi orkiestrami, jak Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej w Warszawie, Moskiewska Akademicka Orkiestra Symfoniczna oraz Orkiestra Symfoniczna „Wirtuozi Lwowa”.
Joanna Kacperek jest laureatką konkursów pianistycznych w Szafarni (I miejsce w 2007) oraz w Pilźnie (I miejsce wraz z nagrodą specjalną za najlepsze wykonanie utworów patrona konkursu w 2008r.). Zdobyła również pierwsze nagrody na Międzynarodowym Konkursie „Citta di Barletta” we Włoszech (2010), XIV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Miłosza Magina w Paryżu (2011) oraz Konkursie Witolda Lutosławskiego w Warszawie (2011). Niedawnym ogromnym osiągnięciem pianistki było zdobycie nagrody specjalnej na prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Edwarda Griega w Bergen (wrzesień 2016) za najlepsze wykonanie utworu współczesnego Christiana Bloma. Nagrodę przyznało Jury wraz z samym kompozytorem.
Jako kameralistka, Joanna stale współpracuje z Michałem Przygońskim (baryton). Tworzy również duet ze skrzypaczką Roksaną Kwaśnikowską, wspólnie z którą reprezentowała Polskę na festiwalu Kyoto International Music Students Festival w Japonii (2015).
Urodzona w Warszawie w 1993 roku, Joanna Kacperek ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. Zenona Brzewskiego w klasie prof. Anny Jastrzębskiej Quinn a obecnie studiuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w klasie fortepianu prof. Ewy Pobłockiej. W ramach programu stypendialnego Erasmus+ od października 2016 będzie studiować na Universität der Künste w Berlinie w klasie prof. Markusa Groha. Jest również stypendystką Ministra Kultury oraz Prezesa Rady Ministrów.
Pianistka uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych przez takich artystów, jak: Dina Yoffe, Anna Malikova, Boris Berman, Bernd Goetzke, Hinrich Alpers, Fumiko Eguchi, Elena Richter, Philippe Giusano, David Dolan, Jiri Chlinka, Katarzyna Popowa – Zydroń, Piotr Paleczny, Andrzej Jasiński, Krzysztof Jabłoński, Wojciech Świtała.

The pianist, Joanna Kacperek has performed in major concert halls in Poland (Warsaw Philharmonic, Concert Studio of the Polish Radio, the Royal Castle in Warsaw) and abroad (including France, Italy, Spain, Norway, Russia, the Ukraine, Canada and Japan). As a soloist, she has performed with such orchestras as the Symphony Orchestra of the National Philharmonic in Warsaw, State Academic Symphony Orchestra in Moscow and Lviv Virtuosos Chamber Orchestra.Joanna Kacperek has won piano competitions in Szafarnia (the 1st Prize in 2007), Pilsen (the 1st Prize and a special prize for excellent interpretation of Bedrich Smetana’s compositions in 2008). She is also the winner or the 1st prize at the Young Musician International Competition “Citta di Barletta” in Italy (2010), at the 14th Miłosz Magin International Piano Competition in Paris (2011) and Witold Lutosławski Music Competition in Warsaw (2011).
The recent achievements of the pianist include winning a special prize at the International Edvard Grieg Piano Competition in Bergen (2016), granted unanimously by the jury and the composer Christian Blom for the best performance of his work. As a chamber musician, Joanna works with Michał Przygoński, baritone, and Roksana Kwaśnikowska, violinist. With the latter one, Joanna represented Poland at the Kyoto International Music Students Festival in Japan (2015).
Born in Warsaw in 1993, Joanna Kacperek graduated from the Zenon Brzewski School of Music, class of Anna Jastrzębska-Quinn, and she is currently studying with Ewa Pobłocka at the Fryderyk Chopin University of Music. Under the Erasmus+ programme, she is currently studying at the Universität der Künste in Berlin with Markus Groh. Joanna has also won the scholarships from the Minister of Culture and from the Prime Minister. The pianist has participated in master classes of such artists as: Dina Yoffe, Anna Malikova, Boris Berman, Bernd Goetzke, Hinrich Alpers, Fumiko Eguchi, Elena Richter, Philippe Giusiano, David Dolan, Jiri Hlinka, Katarzyna Popowa-Zydroń, Piotr Paleczny, Andrzej Jasiński, Krzysztof Jabłoński, Wojciech Świtała.