Duet: Zuzanna Pietrzak, Kornelia Figielska

Zuzanna Pietrzak – fortepian
Kornelia Figielska - skrzypce

Zuzanna Pietrzak, urodzona 21 sierpnia 1997 roku, naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 7 lat w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Łodzi w klasie fortepianu pani prof. Renaty Płażewskiej-Kryachok. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. UMFC prof. zw. Dr hab. Alicji Palety-Bugaj.
W 2011 roku Zuzanna zadebiutowała  jako solistka z orkiestrą wykonując koncert e-moll Chopina op. 11. Koncert ten zorganizowała Międzynarodowa Fundacja Muzyczna im. A. Rubinsteina, w ramach cyklu „Łódzkie orkiestry w hołdzie Arturowi Rubinsteinowi”. Jej występ spotkał się z tak entuzjastycznym przyjęciem ze strony publiczności, że w kolejnym roku Fundacja zaprosiła ją ponownie, tym razem do udziału w koncercie promującym „młode talenty”, podczas którego wystąpiła z półrecitalem fortepianowym. Oba koncerty odbyły się w Muzeum Historii Miasta Łodzi. W czerwcu 2012 roku wystąpiła z orkiestrą w Wilnie na Litwie przed polską publicznością. Występowała również z kwintetem Filharmonii Świętokrzyskiej i orkiestrą symfoniczną Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina.
Zdobyła laury i wyróżnienia na licznych konkursach w kraju i zagranicą, min.: II Zachodniopomorski Konkurs Pianistyczny w Szczecinie – I nagroda (2011), XVII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny w Koninie – III nagroda (2012), XII Konkurs Pianistyczny imienia Haliny Czerny – Stefańskiej i Ludwika Stefańskiego w Płocku – II nagroda (2012), I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Wykonawstwo bez limitu” w Łodzi – dwie nagrody specjalne: nagroda dla najmłodszego uczestnika oraz nagroda indywidualna prof. Veroniki Vitaitė (2013), III Podkarpacki Konkurs Chopinowski w Rzeszowie – II nagroda (2014), 4* Concorso Internazionale w Mediolanie  - I nagroda (2014), XIV Tarptautinis Konkursas „Muzika be sienu”’ Druskinikai - Grand Prix (2014). W październiku 2015 roku w wyniku kwietniowych eliminacji wystąpiła jako najmłodsza Polka w XVII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Otrzymała I nagrodę oraz Nagrodę Specjalną przewodniczącego Jury w International Music Competition „Grand Prix Virtuoso Paris Debut” w Paryżu (2015).
Prowadzi ożywioną działalność pianistyczną, zarówno solową jak i w zespołach. W ramach przygotowań do XVII Międzynarodowego Konkusu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie pomiędzy majem a październikiem 2015 roku miała szczególnie obfity w wydarzenia czas w swojej karierze. Koncertowała w wielu salach w Polsce i zagranicą. Wystąpiła między innymi w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia, w Dusznikach-Zdroju podczas „70 Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego”, w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Muzeum Fryderyka Chopina, w Bazylice św. Krzyża w Warszawie podczas „Chopin i Jego Europa”, oraz zagrała podczas „IV Rubinstein Piano Festiwal” w Łodzi. Ponadto wystąpiła z recitalami w polskim pawilonie podczas EXPO 2015 w Mediolanie we Włoszech.
Jest stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Ponadto w 2015 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz dwukrotnie stypendium Marszałka Województwa Łódzkiego. W czerwcu 2015 otrzymała honorowy tytuł „Talent Uczniowski” od Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
W lutym 2017 r. została wyłoniona jako przedstawicielka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina do reprezentowania macierzystej uczelni na konkursie o stypendium Fundacji Yamaha. W wyniku przesłuchań konkursowych  została stypendystką  tejże Fundacji.

    Kornelia Figielska Kornelia Figielska - urodzona w 1996 r. w Koszalinie.
Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku
6 lat pod kierunkiem mgr Małgorzaty Kobierskiej w ZPSM, im. G. Bacewicz w Koszalinie.          Od początku edukacji aktywnie uczestniczy w formach doskonalenia, odnosi sukcesy na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. W 2015 r. z wyróżnieniem ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. Z. Brzewskiego w Warszawie. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Jana Staniendy.
  Jest laureatką pierwszych miejsc na konkursach, m.in. w Nowym Jorku, Macedonii czy Słowacji oraz nagrody Europejskiego Stowarzyszenia Konkursów dla Młodych Muzyków (EMCY Prize). Od roku 2012 jest stypendystką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
  Uczestniczyła w XVIII Międzynarodowym Kursie Muzycznym „Morningside Music Bridge” w Calgary (Kanada).
  Jako solistka i kameralistka występowała m.in. w Zamku Królewskim w Warszawie, Łazienkach Królewskich, Konzertkirche w Neubrandenburgu (Niemcy) z orkiestrą Filharmonii Szczecińskiej, Cerkwi św. Zofii (Ohrid, Macedonia), Filharmonii Koszalińskiej. W kwietniu 2015 r. wystąpiła w Carnegie Hall w Nowym Jorku jako laureatka I nagrody International Music Talent Competition Fall.  
W lutym 2014r. została stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. Dwukrotnie otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne.  

Kornelia Figielska was born in 1996 in Koszalin (Poland).  She began learning to play the violin
at the age of 6 under direction of master Malgorzata Kobierska  in Grażyna Bacewicz State Music School in Koszalin. From the beginning of the education she`s succesful on all-Polish and international competitions. Apart from the development in the role of the soloist, she`s attaching importance to the ability of the chamber music. In 2015 she graduated with honours Z. Brzewski Secondary Music School in Warsaw. Now she is studying at Fryderyk Chopin University of Music in class of Prof. Jan Stanienda.  
Kornelia is first prize winner on violin competitions i.a in New York, Macedonia, Slovakia. She has recived an EMCY Prize. In 2012 she became a member of National Children's Fund.   She took a part in XVIII International Music Workshops “Morningside Music Bridge” in Calgary (Canada)  
As a soloist and chamber music player she has performed i.a in Royal Castle in Warsaw, Palace on Water in Łazienki Królewskie Park in Warsaw, Konzertkirche in Neubrandenburg (Germany) with Szczecin Philharmonic Orchestra, Saint Sophie Church (Ohrid, Macedonia), Koszalin Philharmonic Hall. In 2015 has performed in Carnegie Hall in New York as a laureate of first prize in International Music Talent Competition Fall.  
For many times Kornelia received a Minister of Culture and National Heritage Schoolarship for outstanding achievements in the field of culture.