Andrzej Karałow

Repertuar:
F. Chopin - Nokturn H-dur op. 62 nr 1
F. Chopin - Mazurki op. 56
K. Szymanowski - Maski op. 34

Repertoire:
F. Chopin - Nocturne B-Major op. 62 nr 1
F. Chopin - Mazurkas op. 56
K. Szymanowski - Masques op. 34

Pianista i kompozytor urodzony w 1991 roku. W 2016 roku ukończył studia magisterskie z wyróżnieniem w klasie prof. Stanisława Moryto roku oraz w 2015 roku, również z wyróżnieniem, studia magisterskie w klasie fortepianu prof. Bronisławy Kawalla na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Obecnie jest wykładowcą na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki oraz doktorantem na macierzystej uczelni.
Jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych: w Paryżu, Atenach, Warszawie, Toruniu.
Jest też laureatem międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów kompozytorskich, między innymi w Katowicach, Warszawie, Poznaniu, Miskolcu (Węgry). Jego utwory wydane zostały przez takie wytwórnie jak Ablaze Records (Australia-USA), DUX, Requiem Records.
Jako pianista-solista koncertuje w prestiżowych salach w kraju i za granicą oraz występuje z towarzyszeniem renomowanych orkiestr symfonicznych, takich jak Sinfonia Varsovia, czy Orkiestra Filharmonii Narodowej, pod dyrekcją między innymi Ewy Strusińskiej, Jakuba Chrenowicza, Macieja Niesiołowskiego.
Jego utwory, zamawiane są przez solistów i liczne zespoły kameralne, wykonywane są w kraju i za granicą na koncertach oraz festiwalach w Anglii, Niemczech, Rosji, Francji, w Australii, we Włoszech i na Węgrzech. Nagrania jego kompozycji i wykonań zostały opublikowane na 10 płytach, między innymi takich wytwórni, jak Ablaze Records, DUX, Requiem Records i innych.
Andrzej Karałow jest stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenia Pro Polonia (dwukrotnie) oraz Rektora UMFC. W 2014 roku otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 2015 roku otrzymał stypendium „Młoda Polska”.
Swoje umiejętności interpretacyjne kształcił na mistrzowskich kursach pianistycznych między innymi w Oxfordzie, Bergen, Imoli, Lipsku, Dusznikach-Zdroju pod kierunkiem takich profesorów, jak M. Vosskresensky, B. Petrushansky, A. Vardi, G. Graffman, P. Gililov.
Warsztat kompozytorski rozwijał na takich kursach i festiwalach jak: Synthetis w Radziejowicach, Impuls Festival w Grazu, Letnia Akademia Muzyczna w Nicei oraz w Warszawie podczas klas mistrzowskich pod kierunkiem takich kompozytorów, jak: B. Furrer, Z. Krauze, D. Ammann, P. Patterson, Chen Yi.
Jest członkiem Koła Młodych ZKP, współzałożycielem fundacji Ensemblage promującej muzykę współczesną. Obecnie jest również współzałożycielem magazynu internetowego Spektrum poświęconego sztuce najnowszej. Pomimo, że muzyka klasyczna jest głównym polem jego działalności, pozostaje otwarty na eksperymenty z muzyką elektroniczną oraz alternatywnymi gatunkami. Łącząc techniki i inspiracje z różnorodnych obszarów sztuki, tworzy swój unikalny język muzyczny.

Andrzej Karałow, b. 1991 is a young Polish pianist and composer. He is currently at doctoral studies on composition and assistant lecturer at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw.
In 2015 he completed his Master Degree with First-Class Honours in Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw with specialisation in piano in class of prof. Bronisława Kawalla. In 2016 he completed, also with First-Class Honours at his home university in composition class of prof. Stanisław Moryto. At this year he also finished artistic apprentisenship in piano class of prof. Kawalla. He studied chamber music with ad. Iwona Mironiuk and electronic music in class of dr Barbara Okoń-Makowska and mgr Wojciech Błażejczyk.
Andrzej Karałow is a laureate of many national and international piano competitions, e.g. Milosz Magin Competition in Paris, Konzerteum in Athens, or Frederic Chopin National Competition in Warsaw. Equally successful as a composer, he is a prize winner of, among others, the 2nd Karol Szymanowski International Composition Competition in Katowice, “Opus 966” Composition Competition in Poznań, Opera Compostion Competition in Miskolc, Hungary, where he was praised for his professionalism, imagination and artistic sensibility.
He performed in prestigious concert halls in the country and abroad, also with accompaniment of renowned orchestras as Warsaw Philharmonic Orchestra, Sinfonia Varsovia, Polish Radio Orchestra under the baton of Ewa Strusińska, Maciej Niesiołowski and Jakub Chrenowicz.
His works are performed in country and abroad during concerts and festivals in Australia, Germany, France, Russia, Italy and Hungary. Recordings of his works and performances were released on 10 CD albums by Ablaze Records, DUX Records, Requiem Records, Chronicles of Warsaw Autumn - Festival of Contemporary Music and others.
He trained interpretive skills on piano masterclasses, among others, in Oxford, Leipzig), Nice Duszniki-Zdrój under the direction of professors such as A. Vardi, G. Graffman, M. Vosskresensky, B. Petrushansky, P. Gililov and others.
He took part in composition masterclasses in Graz, Nice, Warsaw, Radziejowice in classes of B. Furrer, Z. Krauze, D. Ammann, P. Patterson, Chen Yi and others.
Andrzej Karałow is a co-founder and member of Ensemblage Foundation which promotes new music and performers. He is also a member of ZAiKS polish association of authors and member of Youth Circle Polish Composers Association in Warsaw. He is also a co-founder of internet magazine Spektrum focused on new art.
Although classical music is the main field of his activity, he is also open to experiments in electronic and alternative genre, combining techniques and inspirations from various fields of art into his own, unique musical language.