Zbigniew Raubo

Zbigniew Raubo

Raubo Zbigniew, prof. dr hab.
Studia pianistyczne ukończył z wyróżnieniem w 1993 roku w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Andrzeja Jasińskiego.
Nagrody:
• 1987 – nagroda na Konkursie im. Karola Szymanowskiego w Łodzi;
• 1988, 1990 – nagrody na Konkursie na stypendia im. F. Chopina;
• 1991 – VI nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Bolzano;
• 1992 – IV nagroda na Konkursie im. F. Liszta w Utrechcie.
Jest koncertującym pianistą, występuje z recitalami i koncertami symfonicznymi w kraju i za granicą . Brał udział w Festiwalu Pianistyki Polskiej i Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju, Antoninie, Bodensee Festival. Był uczestnikiem II etapu Konkursu Chopinowskiego w Warszawie. Gra również muzykę kameralną współpracując m. in. z Kwartetem Śląskim, skrzypkiem – Bartłomiejem Niziołem, waltornistą Zbigniewem Żukiem, muzykami NOSPR-u. Jego płyta “Chopin recital” wydana przez firmę DUX otrzymała nominację do Fryderyka 96. Ponadto nagrał płytę z Sonatami Schuberta, Sonatami na róg i fortepian i koncertami dla dzieci i młodzieży dla japonskich filii firmy Deutsche Grammophon i RCA. Posiada liczne nagrania radiowe i telewizyjne. Otrzymał Nagrodę Wojewody Śląskiego dla młodych twórców za wybitne osiągnięcia artystyczne. W Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach pracuje od 1993 roku. Prowadzi klasę fortepianu na studiach dziennych i zaocznych, również na studiach podyplomowych. W latach 1994 – 2002 wykładał przedmiot “Literatura fortepianowa”. Współpracuje ze szkolnictwem niższego szczebla. Jego uczniowie i studenci zajmują czołowe miejsca na konkursach pianistycznych:
• Wojciech Waleczek – (III) na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym “Artur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy; (I) – na Ogólnopolskim Konkursie im. F. Liszta we Wrocławiu; (II) – na Festiwalu Młodych Muzyków w Gdańsku; (III) – na Międzynarodowym Konkursie im. F. Liszta we Wrocławiu; (III) – na Międzynarodowym Konkursie im. F. Liszta w Parmie.
Poza działalnością artystyczną i pedagogiczną pełni liczne funkcje społeczne. Jest przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Uczelni, prezesem Koła Towarzystwa im. Karola Szymanowskiego działającego przy Akademii Muzycznej w Katowicach i wiceprezesem Śląskiego Towarzystwa Muzycznego (od 1998 roku).