Wonjoo Baek

Wonjoo Baek

Wonjoo Baek urodziła się w 1989 r. w Korei Południowej. W 2014 r. ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Edwarda Wolanina i Radoslawa Sobczaka. Jako studentka otrzymała stypendium od Uniwersytetu muzycznego im. Fryderyka Chopina w 2013 i 2014 roku. Kontynuowała studia na Uniwersytecie biorąc udział w programie muzyki ensemble “Studium pieśni” od 2015 do 2016 roku.

Wygrała wiele nagród w konkursach. W 2010 r. zajęła Ⅱ miejsce w Masan Music Association National Student Music Competition (Korea). W 2013 r. otrzymała nagrodę specialną na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Dusseldorfie. Była półfinalistką na Międzynarodowym Konkursie “Halina Czerny-Stefańska in memoriym” w Poznaniu w 2014 roku. Otrzymała Nagrodę Specjalną na Asia Pacific International Piano Competition w Korei w 2015 r.

Wystąpiła na wielu koncertach i uczestniczyła w festiwalach. Wystąpiła z recitalem w sali koncertowej Haedam Concert Hall w Korei w 2011 r. W 2011 r. brała udział w XXI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej w Daegu oraz uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu i Warsztatach “Od Chopina do Góreckiego”. W 2012 r. brała udział w świątecznym koncercie młodych artystów koreańskich “Viva Polska i Korea!”.
Wystapiła na Festiwalu Muzyki Rachmaninowa, organizowanym przez Uniwersytet Muzyczny w Warszawie w 2013 r., jak również na koncercie młodych artystów w Akademii Muzycznej w Łodzi w 2014 r. W 2015, 2016 wystąpiła z recitalem na Festiwalu “Koncerty Urodzinowe” w Warszawie. W 2018 roku zagrała recital z okazji setnej rocznicy śmierci Clauda Debussy’ego.

Wonjoo Baek występowała również jako akompaniator i artystka-kameralistka.
Brała udział w Vocal Master Class “Viva I Cantate” jako akompaniator w Nałęczowie w 2016 roku. W tym samym roku wystąpiła z wokalistami na koncercie ” Ave Maria” i na Festiwalu Muzyki Hiszpańskiej. W 2017 roku zagrała z włoskim sopranem na koncercie Tosti.
Wystąpiła w duecie z kontratenorem na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Giżycku w 2018 r. W roku 2019 koncertowała w Zamku Królewskim w Warszawie.

Wonjoo Baek pracowała jako akompaniator na Wydziale Wokalistyki na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina. Akompaniuje również Międzynarodowemu Chórowi Kobiet w Warszawie. Wonjoo Baek gra także na klawesynie i współpracuje z zespołem barokowym.

Uzyskala tytuł doktora sztuk muzycznych w dziedzinie gry na fortepianie na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

~

Wonjoo Baek was born in 1989 in Chang-Won, South Korea. She started playing the piano at the age four. In 2011 she graduated from Keimyung- F.Chopin Academy of Music, College of Music & Performing Arts, Keimyung University, under professor Nan Hee Kim in Korea.

In 2014 she graduated with a Master’s Degree at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw, piano class of Professor Edward Wolanin, Assistant Radoslaw Sobczak. When she was student, she received scholarships from the Fryderyk Chopin University of Music in 2013, 2014. She continued her studies at the University by taking part in the Ensemble music program ‘Studium Piesni’ from 2015 until 2016.

She has won a number of prizes in many competitions. 2nd Prize at the JinHae Music Association competition(Korea, 2007), 1st Prize at the ChangWon Music Association National Student Music Competition(Korea, 2007), 2nd Prize at the MaSan Music Association National Student Music Competition(Korea, 2010), Special Prize at the International Bachelor Piano Award Competition(Germany, 2013). She was semifinalist at the International Piano Competition “Halina Czerny-Stefańska in memoriam” in poznan.(Poland, 2014) And she received the Special Prize at the Asia Pacific International Chopin Piano Competition.(Korea, 2015)

She has performed various concerts and participated in festivals. In 2011, she had Piano Recital in Haedam Concert Hall in Korea and She was participated in the 21th Daegu International Contemporary Music Festival in Korea. In 2012, She played concert “Świateczny koncert młodych artystów koreańskich Viva Polska i Korea” as invited by Korean Culture Center in Warsaw, Poland. She performed Rachmaninoff’s Prelude Op.32 for the Rachmaninoff Piano Fesitival in Warsaw, Poland in 2013. In 2014, She had ‘Young Artist Concert’ in Łodź, Poland and several piano recitals in Warsaw, Zwiec, Bielsko-Biała (Poland). She performed Piano recital at the Fryderyk Chopin Birthday Festival in 2015, 2016. In 2018 She played Recital in concert on the 100th Anniversary of the death of Debussy.

Wonjoo Baek also performed as an Ensemble artist, Accompaniment. She took particepated in Vocal Master Class ‘Viva I Cantante’ as an accompaniment in Nałęców, Poland in 2016. In the same year She performed with vocalists for concert ‘Ave Maria Concert’ and ‘Spanish Music Festival’. In 2017 She played with Italian soprano for the Tosti songs concert.

She performed with countertenor at international festival of organ and chamber music in Giżycko in 2018 and In 2019 She had a concert in Royal Castle in Warsaw.

She worked as an accompaniment in the Vocal department at the Fryderyk Chopin Universty of Music. She is an accompaniment in the International Women’s Choir of Warsaw. Wonjoo Baek also plays harpsichord and works with Baroque ensemble.

She awarded her Doctorate of Musical Arts in Piano Performance at the Jan Paderewski Akademi of Music in Poznań, Poland.