Karolina Brzezińska

Karolina Brzezińska

Od zawsze zafascynowana najdoskonalszym instrumentem jakim jest ciało. Jego melodią, rytmem, siłą, kruchością, możliwościami. To w jaki sposób jest połączone z umysłem, z duszą. Jak reaguje na myśli, słowa, uczucia, przekonania. Jak doświadcza przekraczania własnych granic. Od zawsze zafascynowana związkiem pomiędzy tym co widoczne i materialne a tym co ukryte, wewnętrzne.
Joginka i artystka.
Od wielu lat na ścieżce hatha jogi której naucza, i którą się dzieli. Pobierała nauki w Instytucie Kaivalyadhama w Lonavala w Indiach. Praktyk sztuki uzdrawiania Ma-uri Healing Arts, master coach. Na co dzień oddana praktyce dynamicznej wersji Surya Namaskar – Powitaniu Słońca; stylowi jogi, którego początki sięgają odległych, starożytnych czasów. Praktyka ta jest dla niej bezcennym doświadczaniem przepływu siły i mocy.
Od urodzenia wegetarianka, wychodzi z założenia, że każdy z nas, w miarę własnych możliwości i świadomości, jest w naturalny dla siebie sposób twórczy i kreatywny.
Że w głębi serca posiadamy całą potrzebną wiedzę, by wydobyć z siebie potrzebne umiejętności, ukryte zasoby dla samorozwoju, dla pełnego, szczęśliwego życia. Wierzy w życie, które opiera się na współzależności i szacunku dla zycia.
Joga jest dla niej doskonałym narzędziem w integrowaniu skrajnych stanów, przeciwstawnych biegunów i wewnętrznych konfliktów. Jest genialnym narzędziem zarządzania oddechem, głosem i plastyką ciała, co z pewnością daje się odczuć w jej artystycznych projektach.