Jerzy Sznajder

Jerzy Sznajder

Jerzy Sznajder, bas, rodził się w roku 1950 Warszawie; tu skończył wyższe studia. W latach 1982 ÷ 2000 śpiewał w chórze Teatru Wielkiego. Umiejętności wokalne doskonalił pod okiem tamtejszych korepetytorów solistów, co zaowocowało wieloma solowymi występami w kraju i za granicą, m.in. w Atenach, Santa Margherita Ligure, Livorno i Zurichu.

W roku 2011 założył Oktet Męski „Oktawian”, z którym koncertuje do dzisiaj. Jest jego kierownikiem artystycznym. Od roku 2014 występuje jako solista z Orkiestrą Koncertową „Victoria”.