Edwin Szwajkowski

Edwin Szwajkowski urodził się w 1994r. w Wilnie. Naukę rozpoczął w Narodowej Szkole Sztuk Pięknych im. M.K. Čurlionisa w klasie fortepianu Vidy Prekeryte, kontynuował w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Zenona Brzewskiego w Warszawie. Od 2014 roku student Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Alicji Palety-Bugaj i dr Konrada Skolarskiego.

W latach 2015-2017 współpracował z Profesor Dina Yoffe w Talent Music Masters we Włoszech .
Jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów m.in w Wilnie, w Estonii, w Sankt -Petersburgu.
Brał udział w licznych kursach mistrzowskich, gdzie kształcił swoje umiejętności pod kierunkiem wybitnych profesorów, m. in.:
prof. M. Moretti, prof. A. Jasiński, prof. E. Pobłocka, prof. K. Popowa-Zydroń,
prof. M. Levin, prof. B. Petrushansky, prof. L. Margarius, prof. R.Yassa,
prof. N. Seriogina, prof. Mikhail Woskresensky, prof. Tamas Ungar, prof. Janusz Olejniczak.

Prowadzi czynną działalność koncertową w Polsce i za granicą. Jako solista koncertował z orkiestrą Filharmonii Tallińskiej, Filharmonii w Narwie, Filharmonii Swiętokrzyskiej, Filharmonii im. W. Lutosławskiego w Łomży, Filharmonii w Sankt-Petersburgu oraz Filharmonii w Moskwie.

Występował w wielu prestiżowych salach, takich jak: Filharmonia Narodowa w Warszawie, Filharmonia Świętokrzyska, Filharmonia w Tallinnie, Filharmonia Narodowa w Wilnie, Zamek Królewski w Warszawie, Filharmonia w Sankt-Petersburgu, Sala Koncertowa Evgeni Svetlanov Hall w Moskwie, Sala Koncertowa Fazioli we Włoszech, Museo Diocesano w Bresci, Sale Koncertowe w Szwecji oraz w Chinach.

Wystąpił na jednym z koncertów z cyklu “Młode Talenty” organizowanym przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.
Brał udział także w International Summer Music Festiwal “Vivace Vilnus” oraz 69 i 70 Międzynarodowym Festiwalu Pianistycznym Fryderyka Chopina w Dusznikach-Zdroju
Nagrywał dla litewskiego radia LRT.
W 2013r. zostal nagrodzony przez prezydenta litewskiego za sukcesy artystyczne i działalność koncertową.

Był także stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.