Duo Somnia

Duo Somnia

Sylwia Michalik-Bednarczyk i Inga Poškutė – dwie młode oraz utalentowane artystki spotkały się w 2013 r. Nieoczekiwana znajomość skłoniła je do połączenia wspólnych artystycznych doświadczeń, pomysłów i energii oraz podzielenia się swoją muzyczną wizją z melomanami. Repertuar duetu ciągle rozwija się i poszerza. Wykonawczynie chętnie sięgają po utwory kompozytorów romantyzmu, neoromantyzmu, a także śmiało poszukują odpowiedniej interpretacji dla współczesnej muzyki kameralnej na głos i fortepian. Dla obu wykonawczyni ważna jest wyrazistość wykonawcza odzwierciedlająca sens, nastrój i istotę każdego utworu.

Sylwia Michalik-Bednarczyk and Inga Poškutė – two young and talented artists met in 2013. Their unexpected encounter tempted them to combine common artistic experiences, ideas and energy and share their musical vision with music lovers. Their repertoire is constantly broadening and progressing. Performers willingly reaches for the Romanticism, Neo-Romanticism, also boldly seek appropriate interpretation of contemporary chamber music for voice and piano. For both performers executive expressiveness is important to reflect the sense, mood and essence of each song.

INGA POŠKUTĖ is lithuanian soprano. Her opera debut she made in 2011, singing the role of La Countessa Almaviva at “Le nozze di Figaro” by W. A. Mozart in the Białystok’s Puppet theatre in Poland. Already during studies she began performing in concerts organized by the Fryderyk Chopin University and Podlasie Opera and Philharmonic – European Center for the Artsin Białystok. Recently perform in concerts organized among others by Warsaw Philharmonic, Podkarpackie Philharmonic, Lublin Philharmonic, Chopin Salon in Warszaw. As a soloist she has performed also in Italy, Germany, Austria, Czech Republic.

She is a semifinalist in 20 Concorso Internazionale per Cantanti Lirici “Spazio Musica” 2015 (Italy); Finalist and winner of the special prize at the International Vocal Competition of Jakub Pustina in Žďar nad Sazavou (Czech Republic) in 2014; Awarded for voice qualities at the National Festival of Vocal Opera at Branicki’s in Białystok (Poland) Regional Vocal Competition by the name of hetmaness Isabella Branicka in 2010.

She studied choir conducting at the Music Academy in Lithuania, prof. Petras Bingelis class. After she graduated with Master degree in 2003, she continued her postgraduate studies of choir conductin at the Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz (Poland) in 2008. During the years of her studies, she conducted both amateur and professional choirs in Lithuania and Poland, participated in numerous festivals, competitions, won important awards.

Her vocal studies and Master degree she has done at the Fryderyc Chopin University of Music, Prof. Cezary Szyfman class, and graduated cum laudes in 2012. She continued perfecting her vocal skills at the postgraduate studies in the same university, also worked extensively with dr. hab. Eugenia Rezler.

She gained considerable experience in numerous Master classes and working with such conductors as: H. Rilling, J. Kaspszyk, Ł. Borowicz, M. Nałęcz-Niesiołowski, V. Kiradjiev; next to such soloist as: Ch. Iven, A. Mikolaj, H. Veskus, B. Fink, P. A. Edelman, M. Schade, M. Eiche.

INGA POŠKUTĖ – sopran litewskiego pochodzenia. Na scenie operowej zadebiutowała w 2011 r., wielokrotnie śpiewając rolę Hrabiny w Weselu Figara W. A. Mozarta, w Białostockim Teatrze Lalek. Wielokrotnie występowała na koncertach organizowanych m. in. przez uczelnię macierzystą, a także przez Operę
i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki, Filharmonię Podkarpacką im A. Malawskiego, Filharmonię Lubelską im. H. Wieniawskiego oraz Filharmonię Narodową. Często występuje na koncertach
w Chopin Salon. Jako solistka występowała również we Włoszech, Niemczech, Austrii, w Republice Czeskiej.

Jest półfinalistką w 20 Concorso Internazionale per cantanti Lirici “Spazio Musica” (Włochy, 2015 r.); Finalistką i laureatką nagrody specjalnej w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Jakuba Pustiny w Žďar nad Sazavou (Czechy, 2014 r.); Na Regionalnym Konkursie Wokalnym Hetmanowej Izabeli Branickiej w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Wokalnego Opera u Branickich w 2010 r. zdobyła wyróżnienie za walory głosowe.

Urodziła się w Kownie na Litwie. W wieku sześciu lat rozpoczęła naukę gry na fortepianie. Później doskonaliła umiejętności chórmistrzowskie podczas nauki w Gimnazjum Muzycznym im. Juozasa Naujalisa w Kownie oraz na Akademii Muzycznej na Litwie, w klasie prof. Petrasa Bingelisa, a także w Polsce na Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jako chórmistrz i korepetytor współpracowała z wieloma chórami na Litwie i w Polsce. Zespoły przez nią prowadzone wielokrotnie brały udział w festiwalach i konkursach chóralnych, otrzymując szereg nagród i wyróżnień.

Studia wokalne w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku ukończyła z wyróżnieniem w 2012r. w kasie prof. Cezarego Szyfmana. W roku 2013 ukończyła Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Pieśni w UMFC w Warszawie. Kilka lat po studiach warsztat wokalny doskonaliła u dr hab. Eugenii Rezler.

Zdobyła bogate doświadczenie uczestnicząc w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych pedagogów polskich oraz zagranicznych. Występowała pod dyrekcją H. Rillinga, J. Kaspszyka, Ł. Borowicza, M. Nałęcz-Niesiołowskiego, V. Kiradjieva oraz innych. Stale współpracuje z pianistami: Sylwią Michalik-Bednarczyk, Katarzyną Mróz, Małgorzatą Marczyk, Wojciechem Świętońskim.

SYLWIA MICHALIK-BEDNARCZYK

Pianistka, kameralistka, ur. w 1986r. Ukończyła PSM I st. im. I.J.Paderewskiego w Głubczycach oraz PSM II st. im. F. Chopina w Opolu w klasie fortepianu prof. Celiny Hellerowej. W 2005r. otrzymała stypendium w Królewskim Konserwatorium Muzycznym w Brukseli w klasie fortepianu prof. Jeana Vanden-Eyndena. W 2010r. ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie fortepianu prof. Anny Wesołowskiej-Firlej oraz kameralistyki fortepianowej prof. Bogusława Pikały. W 2011r. ukończyła staż artystyczny na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Alicji Palety-Bugaj, a w 2015r. Podyplomowe Studium Pieśni na tej samej uczelni.

Od 2010r. zatrudniona jest w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi na stanowisku asystenta w Katedrze Kameralistyki, towarzyszy również studentom na Wydziale Instrumentalnym w klasie skrzypiec oraz na Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasie śpiewu solowego. W 2017r. za pracę zatytułowaną Artur Malawski – w poszukiwaniu siebie. Fizjonomia kameralnej twórczości fortepianowej Artura Malawskiego z perspektywy pianisty, kameralisty uzyskała tytuł doktora sztuki w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

Jest laureatką wielu konkursów pianistycznych i kameralnych, m.in.: I nagroda oraz nagroda za interpretację utworu A. Ginastery na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. J. Haydna w Wiedniu (2012), I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Kromeriz (Rep. Czeska, 2007), III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Rzymie (2003), II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Kameralistyki Fortepianowej w Częstochowie (2003).

Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich z takimi profesorami jak: Andrzej Jasiński, Alicja Paleta-Bugaj, Fabio Bidini, Grzegorz Kurzyński, Eugen Indjic, Yossi Reshef, Peter Efler.

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Opola. Jako kameralistka prowadzi ożywioną działalność koncertową, dokonując także nagrań płytowych.

SYLWIA MICHALIK-BEDNARCZYK born in 1986. She is a graduate of the piano class of Anna Wesołowska – Firlej and the piano chamber music class of Bogusław Pikała at the Grażyna and Kiejstut Bacewicz Music Academy in Lodz. She also completed post-graduate studies in the piano class of Alicja Paleta – Bugaj at the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw.

She is a prize winner of numerous competitions, including First Prize in the International Joseph Haydn Piano Music Competition in Vienna (2012), First Prize in the International Piano Music Competition in Kromeriz (Czech Republic, 2007), Third Prize in the International Piano Competition in Rome (2003), Second Prize in the Piano Chamber Competition in Częstochowa (Poland, 2003). She has been awarded scholarships by the Minister of Culture and National Heritage and the President of Opole Town. In 2005 she was awarded scholarship in the Royal Music Conservatory in Brussel in the piano class of Jean Vanden – Eynden.

She has performed as a soloist and chamber pianist in Poland and abroad. She has taken part in masterclasses given by Andrzej Jasiński, Alicja Paleta – Bugaj, Grzegorz Kurzyński, Fabio Bidini, Eugen Indjic, Yossi Reshef, Peter Efler. Since 2010 she has been Assistant at the Chair of Piano Chamber Music at the Grażyna and Kiejstut Bacewicz Music Academy in Lodz. She also cooperates with Instrumental and Vocal and Acting Departments.