Kamil Borkowski

Kamil Borkowski urodził się w 1991 roku w Warszawie. Jego edukacja muzyczna
w całości związana jest z rodzinnym miastem, gdzie z wyróżnieniem ukończył Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia im. Emila Młynarskiego oraz Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. Zenona Brzewskiego. Nad jego rozwojem pianistycznym czuwały Marzena Jasińska, prof. Alicja Paleta-Bugaj oraz prof. Elżbieta Karaś-Krasztel.
Doskonalił umiejętności biorąc udział w licznych kursach muzycznych w kraju
oraz za granicą, gdzie pracował z takimi profesorami, jak Waldemar Andrzejewski, Philipe Giusiano, Lee-Kum Sing, Krzysztof Jabłoński, Pavel Gililov, Jacques Rouvier, John Perry.
Koncertował w filharmoniach na terenie Polski i za granicą, występował m.in.
w Austrii, krajach Beneluxu, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Kanadzie, Niemczech,
we Włoszech, na Słowacji, Ukrainie, Węgrzech.
Jest laureatem nagród w polskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych,
m.in. w Ogólnopolskim Konkursie Chopinowskim w Jeleniej Górze (III miejsce), Ogólnopolskim Konkursie Bachowskim w Gorzowie Wlkp. (II miejsce), Polsko-Niemieckim Konkursie Pianistycznym w Zgorzelcu/Görlitz (I miejsce i trzy nagrody specjalne), Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym w Zabrzu (I miejsce i nagroda specjalna),
w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Rotary” w Palma de Mallorca (IV miejsce).
Za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymał w roku 2009 stypendium Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Jednym z jego zainteresowań jest kameralistyka, czego dowodem jest udział w finale Międzynarodowego Konkursu Kameralnego w Łodzi w 2012 roku, gdzie występował
w kwintecie, oraz wyróżnienie na Konkursie Kameralnym „W Trzech Odsłonach”
w Bydgoszczy, zdobyte w trio z dwoma saksofonami w 2016 roku.
Od 2010 roku studiuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
w Warszawie. Dyplom licencjata uzyskał dzięki współpracy z prof. Jerzym Sterczyńskim, obecnie pod opieką prof. Piotra Palecznego, przygotowuje się do zakończenia studiów.