Dominik Stępiński

DOMINIK AUGUST STĘPIŃSKI
Urodzony w 1990 roku, edukację muzyczną rozpoczął w wieku sześciu lat. W szkole średniej pracował pod kierunkiem prof. Bronisławy Kawalli i Janusza Olejniczaka. Przez rok kształcił się w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu prof. Wojciecha Świtały. Studia licencjackie i magisterskie (moduł wirtuozowski) ukończył w 2014 roku w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie fortepianu prof. Cezarego Saneckiego.
Brał udział w wielu kursach mistrzowskich, pracując pod kierunkiem m.in.: prof. Piotra Pa¬lecz¬ne¬go, Philippe Giusiano, Stanislava Pochekina, Michiko Kasuya-Ohno. Zdobywał doświadczenie estradowe, biorąc udział w licznych konkursach międzynarodowych. W 2015 roku zdobył III nagrodę na XVI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Miłosza Magina w Łodzi. W 2017 roku otrzymał wyróżnienie „Pierwszy medal przyznany jednogłośnie i z gratulacjami jury” na XXII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Breście (Francja), zaś w kwietniu tego roku został półfinalistą XXXVI edycji prestiżowego Konkursu Pianistycznego Delii Steinberg w Madrycie. Uczestniczył w programie „Młode Talenty w Muzeum Fryderyka Chopina” organizowanym przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, wykonując recital chopinowski.
Dysponuje szerokim repertuarem od epoki baroku po awangardę XX-wieczną. Okazjonalnie wykonuje recitale monograficzne poświęcone mniej znanym kompozytorom, takim jak Čiurlionis. Szczególnie interesuje się twórczością Fryderyka Chopina.

Born in 1990, he commenced his music education at the age of six. A pupil of, among others, Prof. Bronisława Kawalla, Janusz Olejniczak and Prof. Wojciech Świtała. In 2014, he obtained his master’s degree in piano playing in the Academy of Music in Łódź, having studied in the class of Prof. Cezary Sanecki.
He participated in many a masterclass, working under the direction of: Prof. Piotr Pal¬ecz¬ny, Philippe Giusiano, Stanislav Pochekin, Michiko Kasuya-Ohno. Through participation in numerous international competitions, he gained experience on stage. In 2015 he won the third prize at the 16th Miłosz Magin International Piano Competition in Łódź (Poland). In 2017 he was awarded a special mention titled “Medal of the first class, presented unanimously and with congratulations from the jury” at the 22nd International Piano Competition in Brest (France). Later that year, he became a semifinalist at the 36th edition of Delia Steinberg Piano Competition in Madrid. He was a beneficiary of the Fryderyk Chopin Institute’s program named “Young Talents In Chopin’s Museum”, which involved performing a recital comprising Chopin’s works.
His repertoire ranges from the Baroque epoch until the 20th century avant-garde. On occasion, he performs monographic recitals devoted to less known composers, such as Čiurlionis. His main interest however lies in the oeuvre of Fryderyk Chopin.